Posted on: 14 Ekim 2022 Posted by: Yavuz Comments: 0

Dikkat! bu haber “SuperHaber” ajansından çekilerek otomatik olarak sarihaber.com adresinde yayına alınmıştır. Haberin ilk yayınladığı gibi içeriği editörlerimiz tarafından bir değişiklik yapılmadan yayınlanmıştır. Haber ile ilgili bir hukuksal durum söz konusu ise lütfen bizimle iletişime geçiniz.
SarıHaber gazete veya bir ajans değildir!

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİK
–– Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
KURUL KARARI
–– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 12/10/2022 Tarihli ve 10379 Sayılı Kararı
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
–– Anayasa Mahkemesinin 21/9/2022 Tarihli ve 2019/2549 Başvuru Numaralı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Devamını okumak için: https://www.superhaber.tv/resmi-gazetede-bugun-14-ekim-2022-tarihli-sayi-haber-421206

Kaynak :
https://www.superhaber.tv/resmi-gazetede-bugun-14-ekim-2022-tarihli-sayi-haber-421206

Leave a Comment